Disclaimer

Een ieder die gebruik maakt – voor welke doeleinden dan ook – van de website www.stopweeshuistoerisme.nl van het Better Care Network Nederland, gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Better Care Network Nederland
Better Care Network Nederland  is een open en onafhankelijk netwerk. Iedereen kan deelnemen aan de activiteiten of zich inschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief. Het netwerk wordt geleid door een coalitie van organisaties, de stuurgroep. De stuurgroep bestaat momenteel uit acht organisaties: Defence for Children (voorzitter), ICCO/KerkinActie, Stichting Kinderperspectief, SOS Kinderdorpen, UNICEF Nederland, Wereldkinderen, ICS en Wilde Ganzen – die samen verantwoordelijk zijn voor de strategische richting, het beleid en de financiering van het netwerk.

Inhoud website
Het Better Care Network Nederland streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op de website plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. De inhoud van de website (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd. Ondanks deze aandacht voor kwaliteit kan het Better Care Network Nederland niet garanderen dat de informatie op de website steeds correct of volledig is. Het Better Care Network Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch kan aan de inhoud enig recht worden ontleend.

De bronnen, waar we ons op baseren, zijn opvraagbaar.

Links en verwijzingen naar andere websites
Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Het Better Care Network Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Auteursrecht
Het Better Care Network Nederland spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren.

De foto’s die gebruikt worden op www.stopweeshuistoerisme.nl zijn uitsluitend ter illustratie gebruikt. De afgebeelde personen zijn modellen.