Oost West thuis best

Gelukkig zijn er ook verhalen bekend van organisaties die wél denken vanuit het belang van kinderen. Waar een goed thuis voor kinderen voorop staat.

NEST / Bosnië-Herzegovina

Verschillende NEST-centra in Bosnië-Herzegovina zetten zich in voor gezinnen met extreem veel problemen. Denk aan werkloosheid, ziekte, alcoholmisbruik en huiselijk geweld. Ze bieden ouders hulp bij het oplossen van deze problemen, zoals het aanvragen van een uitkering of therapie om alcoholisme aan te pakken. Dankzij deze hulp wordt ervoor gezorgd dat kinderen veilig thuis bij hun ouders kunnen blijven wonen.

Give a Child a Family / Zuid-Afrika

Give a Child a Family bouwde een weeshuis in KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika, waar ze tientallen kinderen opvingen. Langzamerhand groeide het besef dat ze de kinderen onvoldoende individuele aandacht konden geven. Ze namen zelf het initiatief de kinderen te herenigen met hun familie of een pleeggezin te zoeken. Het opvanghuis biedt nu alleen nog tijdelijk onderdak aan thuisloze kinderen.

BOSCO / India

Het opsporen van ouders van weggelopen kinderen of straatkinderen is een hele klus. BOSCO in het Indiase Bangalore heeft er zelfs diverse systemen voor opgezet. Als ouders gevonden zijn onderzoekt BOSCO waarom de kinderen niet thuis wonen en welke steun de familie nodig heeft om weer voor het kind te kunnen zorgen. Nazorg is noodzakelijk, om te voorkomen dat het kind opnieuw wordt verhandeld, wegloopt of wordt weggebracht.